Články

Aké sú účinky olejov na vlasy ?

Rozdelenie: Oleje sa delia na uzamykacie a vyživujúce (všetky však treba nanášať na vlhkú pokožku alebo vlasy).
Vyživujúce oleje preniknú do vlasu a môžete ich pridať napríklad do masky alebo ako pre-poo pre extra výživu. Medzi tieto oleje patrí napríklad avokádový alebo olivový olej.

Uzamykacie oleje uzamknú vlhkosť vo vlase, čiže sú vhodné skôr na styling po použití produktov na báze vody (LCO, LOC). Medzi také patrí jojobový alebo ricínový olej. Arganový olej je aj vyživujúci aj uzamykací.

Vlastnosti olejov: Pri olejoch sledujeme vlastnosť, ktorá sa volá komedogenita. Znamená to, ako veľmimôžu oleje upchávať póry, hoci to neplatí pre všetky vlasy. Ak máte problémy s pokožkou, určite voľte oleje s nízkou komedogenitou. Ďalšou vlastnosťou je ľahkosť oleja. Všeobecne sa odporúča na nízkoporézne vlasy použiť ľahké oleje (napríklad jojobový alebo arganový). Pri vyššej poréznosti môžete okrem ľahkých olejov voliť aj tie ťažšie (napríklad ricínový).

Benefity: Každý olej slúži na niečo iné. Ak vás svrbí pokožka, môžete skúsiť čajovníkový olej. Na rast vlasov poslúži ricínový olej. Nimbový olej zas predchádza vypadávaniu vlasov a šediveniu. Dnes je už veľa druhov olejov na trhu, z ktorých si môžete vybrať.

Použitie: Existuje množstvo olejov a každý má iné benefity, či už pre pokožku alebo vlasy. Základné pravidlo však je, že oleje vždy aplikujeme na vlhké časti tela, pretože oleje uzamknú vlhkosť. Ak ich však dáme na suché vlasy alebo telo, oleje uzamknú sucho, čo bude ešte viac vysušovať vlasy alebo pokožku.

English version

Division
Oils are divided into sealing and moisturizing (but all should be applied to damp skin or hair).

Moisturizing oils penetrate the hair and can be added to a mask or as a pre-poo for extra nourishment. These oils include, for example, avocado or olive oil.

Sealing oils lock moisture in the hair, so they are more suitable for styling after using water-based products (LCO, LOC). Such oils include jojoba or castor oil. Argan oil is both moisturizing and sealing.

Oil characteristics
In oils, we define a property called comedogenicity. This means how much the oils can clog your pores, although this does not apply to all hair. If you have skin problems, be sure to choose oils with low comedogenicity. Another characteristic is the lightness of the oil. It is generally recommended to use light oils (such as jojoba or argan) on low porosity hair. For higher porosity, you can choose light oils as well as heavier oils (such as castor).

Benefits
Each oil is used for something different. If you have itchy scalp, you can try tea tree oil. Castor oil is good for hair growth. Neem oil prevents hair loss and greying. Nowadays, you have many oils on the market to choose from.

Usage
There are a variety of oils and each has different benefits, whether for the skin or the hair. However, the basic rule is to always apply oils to wet areas of the body, as oils lock in moisture. However, if we put them on dry hair or body, the oils will lock in the dryness, which will further dry out the hair or skin.

Romana Jurigová
https://www.instagram.com/the.mixedcurls/

1 thoughts on “Aké sú účinky olejov na vlasy ?

  1. Spätné upozornenie: cialis tab 20mg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.